Startsida


Roller i en restaurang

Högst upp i hierarkin finns den administrativa personalen. Det är bland annat chef och administratör. Alla personal som vi listat är nödvändiga för en restaurangs drift. Man klarar sig inte utan dessa roller, vissa restauranger har specifika personer för specifika roller. På andra restauranger kan uppgifterna delas upp mellan olika personer.

En lista på olika roller i en restaurang

Chefen – Är personen som har störst ansvar för restaurangen, i mindre verksamheter är chefen vanligen ägare. Chefen måste fatta viktiga beslut, se till att driften fortgår och att andra administrativa beslut går igenom.

Administratör – Denna person ansvarar för verksamhetens praktiska ekonomi, den är i kontinuerlig kontakt med revisorer. Denna person är öven den som ansvara över att anställa personal, ansvarig för löner och alla bitar med verksamhetens vinter och förluster.

Chefskock – Kocken är den tredje viktigaste personen i en restaurang. Det är den viktigaste rollen i köket. Det ska bland annat skapa en meny, delegera alla köksanställda, säkerställa att kökteamet är effektiva,

Sous chef – Denna roll är kockens närmaste man. Om kocken är frånvarande är det sous kocken som vikarierar för denne.

Stationskock – Denna person ansvarar för en särskild del i köket. Det kan vara såskock, en konditor, rotisseriekock

Kock – Dessa är kökets händer. De ansvara för att utföra de delegeringar som de fått av chefskocken eller souskocken.

Huvudservitör/hovmästare – Denna person är avgörande för restaurangens komfort. De ska se till att alla personer har plats vid bordet, och ange menyn. De ger order till servitörerna, är uppmärksamma på hur driften i restaurangens ”framsida” går till.

Servitör – De ansvarar för att ge beställningarna till köket och leverera maträtterna när det är klara. På små restauranger utför de även städ av bord och överlämna notan till gästen. Servitörer är arbetskraften och ansiktet utåt på en matsal. (vill du veta hur man serverar på restaurang? Läs bloggen från våra partners)

Barpersonal – De ska förbereda olika drinkar som beställs av kunder efter antigen deras preferenser eller utefter dryckesmenyn.

Roller i en restaurang